پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

تصاویر دیده نشده از غواصان خط شکن عملیات کربلای 4

تصاویری از غواصان خط شکن عملیات کربلای 4 از دریچه دوربین  عراقی‌ها  به ثبت رسیده است.

دزمهراب : تصاویری از غواصان خط شکن عملیات کربلای 4 از دریچه دوربین عراقی ها به ثبت رسیده است.

////

////

////
تصاویر دیده نشده از غواصان خط شکن کربلای 4

اخبار مرتبط