پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

تلف شدن ۶۱۱ دام سنگین و سبک در سیلاب دزفول

رئیس اداره دامپزشکی دزفول گفت: طبق بررسی های جهاد کشاورزی۶۱۱ دام سنگین و سبک در روستاهای حاشیه رود دز بر اثر سيلاب تلف شده اند.

محسن ورجاوند اظهار کرد: در اثر سیلابی که در شهرستان دزفول رخ داد تعداد زیادی دام سنگین و سبک تلف شد که آمار تلف شدگان تاکنون تکمیل نشده است چرا که بررسی تعداد دام های چند روستای این شهرستان باقیمانده است.

وی افزود: اما مطابق با بررسی های جهادکشاورزی مشخص شده که تاکنون ۶۰۰ دام سنگین مانند گاو و گاومیش، ۱۱ دام سبک مانند گوسفند و بز و ۲۱ اسب در روستاهای حاشیه رود دز تلف شده اند.

رئیس اداره دامپزشکی دزفول همچنین از مهار بیماری تب برفکی در دام های شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر دیگر تلفات دام سنگین و سبک بر اثر تب برفکی نداریم چرا که با انجام صد هزار واکسیناسیون در دام های مناطق مختلفی از جمله سردشت، شهيون و احمد فداله توانستیم این بیماری را به طور کامل در دزفول مهار کنيم.

ورجاوند تصریح کرد: در حال حاضر نیز تمام اقدامات واکسیناسیونی  که در سطح شهرستان در بین دام ها در حال اجرا است برای پیشگیری بین دام هایی است که گرفتار این بیماری نشده اند.

مهر

اخبار مرتبط