پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

جانم فدای رهبرم

بی خامنه ای ندای هم عهدی چیست؟
بی خامنه ای فدایی مهدی کیست؟
هرکس که نشد فدایی خامنه ای
بی شک تو بدان فدایی مهدی نیست.

sir6fvxk_535
شادی روح امام و شهدا صلوات

اخبار مرتبط