پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

راهپیمایی مردم دزفول در حمایت از مطالبات رهبری و خطوط قرمز مذاکرات

به گزارش دزمهراب راهپیمایی امت حزب الله و مردم سلحشور دزفول در حمایت از مطالبات رهبری و خطوط قرمز در مذاکرات هسته ای امروز بعد از نماز جمعه از درب مصلی امام علی ع تا مسجد حضرت زینب س برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی حمایت خود را از مطالبات رهبری اعلام و خواستار رعایت خطوط قرمز در مذاکرات هسته ای شدند.

در پایان راهپیمایی بیانیه ای از طرف امت حزب الله قرائت شد.

دزمهراب- راهپیمایی مردم دزفول دفاع از خطوط قرمز مذاکرات 1دزمهراب- راهپیمایی مردم دزفول دفاع از خطوط قرمز مذاکرات 2دزمهراب- راهپیمایی مردم دزفول دفاع از خطوط قرمز مذاکرات 3دزمهراب- راهپیمایی مردم دزفول دفاع از خطوط قرمز مذاکرات 4دزمهراب- راهپیمایی مردم دزفول دفاع از خطوط قرمز مذاکرات 6دزمهراب- راهپیمایی مردم دزفول دفاع از خطوط قرمز مذاکرات 7دزمهراب- راهپیمایی مردم دزفول دفاع از خطوط قرمز مذاکرات 9دزمهراب- راهپیمایی مردم دزفول دفاع از خطوط قرمز مذاکرات 11دزمهراب- راهپیمایی مردم دزفول دفاع از خطوط قرمز مذاکرات 18دزمهراب- راهپیمایی مردم دزفول دفاع از خطوط قرمز مذاکرات 16دزمهراب- راهپیمایی مردم دزفول دفاع از خطوط قرمز مذاکرات 15دزمهراب- راهپیمایی مردم دزفول دفاع از خطوط قرمز مذاکرات 17دزمهراب- راهپیمایی مردم دزفول دفاع از خطوط قرمز مذاکرات 10دزمهراب- راهپیمایی مردم دزفول دفاع از خطوط قرمز مذاکرات 14

اخبار مرتبط