پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

مجموعه تصویرسازی / روزمرگی ها و مرگ فرهنگ

وقتی در دنیای روزمرگی های خود خوابیم و می گذاریم تا وزش بادها جهت حرکتمان را تغییر دهندوقتی در دنیای روزمرگی های خود خوابیم و می گذاریم تا وزش بادها جهت حرکتمان را تغییر دهند

تصویرسازی هایی درباره تغییر سبک زندگی و تهاجم فرهنگی از طریق ماهواره و رسانه های تصویری مختلف. سفید

1Pz84GpBAbhG

LbeA4s4waBNB

oFtyFvaL1URq

E9OWq2Ea7guB

aiT10T7O2Yp9

tl7HEbeblffW

ZPATD4rJLEsO

ORYW8fRGlTxE

iYbKP5jYZkBy

orqj7ey6IQK6

E9ptEJBBaXAP

اخبار مرتبط