پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

“مسابقه خوانندگی” مختلط در یک دانشگاه!

هفته گذشته دانشگاه اراک جشن جدیدالورودها را برای دانشجویان دانشکده فنی برگزار کرد که این جشن با حاشیه هایی همراه شد.به گفته دانشجویان، با هدایت خاص مجری برنامه، روال مراسم از جشن جدیدالورودها خارج و تبدیل به مراسمی خارج از شئونات دانشگاهی شد.مجری مراسم به بیان جملاتی به دانشجویان دختر و پسر که «شما باید با هم آشنا بشین»، «جزوه بدهید و جزوه بگیرین»، «از ترم های بعد دانشجویان به جای نگاه کردن به تخته به رخ یار نگاه می کنند» فضای مراسم را تغییر داد.با این گونه اجرا وی در پایان خواست که «پسرا به افتخار دخترا و دخترا به افتخار پسرا دست بزنند»این پایان ماجرا نبود و در بخشی از مراسم «مسابقه خوانندگی» برگزار شد و مجری از خانمی که بروی سن آمده بود درخواست کرد تا ادامه ترانه ای را بخواند!این درحالی است که فعالین دانشجویی در جلسات مختلف، با مراسم هایی که ترویج موسیقی در دانشگاه باشد، مخالفت کرده اند.

*باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط