پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

نارضایتی 67 درصد کارمندان از عدم تغییر ساعت اداری در ماه رمضان

یکی از وظایف اصلی حاکمیت اسلامی ، زمینه سازی و تسهیل بسترهای دین داری برای مردم می باشد که ضرورت آن در ایام و مناسبت های مذهبی دوچندان می نماید. یکی از این مناسبت های مهم ، ماه مبارک رمضان می باشد که در سنت های اجتماعی، فرهنگی و دینی مردم نقش مهمی ایفا می کند. بر این اساس در خصوص اقدام دولت یازدهم درباره ساعات اداری در ماه مبارک رمضان نظرسنجی انجام شده است که پنداشت های واقعی مردم را نمایش می دهد.

به گزارش رجانیوز به نقل از انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران، این نظرسنجی در روزهای 14 و 15 تیرماه در میان جامعه آماری کارمندان شهر تهران (ادارات دولتی شامل اداره برق، فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش، کشور ، راه و مسکن) با حجم نمونه 610 نفری اجرا شده است. از میان این کارمندان 66 درصد به کارهای اجرایی مشغول بوده اند و 34 درصد نیز بعنوان کارشناس فعالیت دارند.

یافته های این نظرسنجی به شرح ذیل می باشد:

وظیفه دولت در ایجاد «بستر مناسب» برای «ادای فرایض دینی» توسط مردم

اکثر پاسخگویان معتقدند حکومت اسلامی باید بسترهای مناسب را برای ادای تکالیف دینی توسط مردم فراهم نماید. بر اساس این نظرسنجی«74 درصد» پاسخگویان بسترسازی دولت برای انجام فرایض دینی مردم را از «وظایف اصلی حاکمیت» می دانند و «21 درصد» نیز مخالف دخالت دولت در این مسائل هستند.

ارزیابی از تصمیم دولت یازدهم درباره ساعات اداری ماه مبارک رمضان

بر اساس سئوال یک، از پاسخگویان خواسته  شده است ارزیابی خود را از ساعات اداری در ماه مبارک رمضان در دولت یازدهم اعلام نمایند که «67 درصد» این اقدام را «نامناسب» و 31 درصد «مناسب» ارزیابی نموده اند.

مهمترین ضعف های ساعت اداری ماه مبارک رمضان

از پاسخگویانی که تصمیم دولت را درباره ساعات اداری در ماه مبارک رمضان «نامناسب» دانسته اند (67درصد) خواسته شده است دلایل این ارزیابی و مهمترین ضعف های این تصمیم را ذکر کنند که 78 درصد معتقدند با توجه به عدم تغییر ساعت کاری در صبح، «فرصت کافی برای استراحت پس از سحر وجود ندارد» و همچنین 63 درصد نیز معتقدند ساعت کاری ماه رمضان «فرصت و توان مناسب برای عبادت را فراهم نمی کند».

*قابل ذکر است پاسخگویان در جواب این سوال مجاز به انتخاب هر دو گزینه بوده اند.

اظهار نظر درباره ساعات کاری سال های قبل در ماه مبارک رمضان

در مقایسه با ساعات اداری ماه رمضان در سال های قبل (دولت نهم و دهم) ، «65 درصد» پاسخگویان تصمیم سال های قبل (ساعت 9 تا 14) را بهتر می دانند. «25 درصد» نیز بدتر دانسته و «7 درصد» نیز معتقدند برایشان فرقی ندارد.

انگیزه یابی از تصمیم دولت یازدهم در عدم پیروی از تصمیم سال های قبل

در این ارزیابی «34 درصد» پاسخگویان اقدام دولت یازدهم در عدم پیروی از رویه سال های قبل را «با انگیزه های سیاسی و مخالفت با دولت قبل» عنوان نموده اند. «30 درصد» نیز تصمیم دولت یازدهم را «کارشناسی شده و بهتر» ارزیابی کرده اند. در ادامه «28 درصد» نیز این تصمیم را ناشی از «عدم تجربه دولت» می دانند.

نظرسنجی «انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران»

سفید

رجانیوز

اخبار مرتبط