پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

ستوده از اصلاح‌طلبان دزفولی خواسته است تادیگر فعالان فتنه را هم به‌دزفول دعوت‌کنند!

طبق گفته حجه الاسلام بیگدلی در خطبه های نماز جمعه این هفته نسرین ستوده که خود از فعالین فتنه 88 می باشد در دیداری که با سران اصلاح طلب دزفول داشته است از آنها خواسته است تا شرایط و زمینه را برای دعوت از دیگر فعالین فتنه به دزفول را فراهم کنند.

این گفته امام جمعه موقت دزفول را جا دارد که با تامل بیشتری مورد توجه قرار دهیم چرا که اگر پای فعالین فتنه به دزفول باز شود قطعا شاهد تبعات آن و اتفاقات ساختار شکنانه ای خواهیم بود. دوستان اصلاح طلب باید توجه کنند دعوت از چنین عناصری به دزفول و حتی نشست و برخاست با چنین افرادی به ضرر خود آنها بوده و باعث آشکار شدن چهره آنها که مدتی است تحت لوای شعار اعتدال قرار گرفته است می گردد.ازکنارچنین اتفاقاتی مثل آمدن امثال ستوده به دزفول و در خواست  او برای دعوت سایر همفکرانش به این شهر نمی توان به سادگی عبور کرد اگر این حرکت با عکس العمل مناسبی در دزفول مواجه نگردد و به راحتی از آن عبور کنیم مطمئنا در آینده شاهد رفت و آمد های بیشتری از سوی همفکران این فرد به دزفول خواهیم بود.

هرچند این فرد در حد و اندازه ای نیست که بخواهیم بگوییم حال با آمدن او به دزفول چنین و چنان خواهد شد ولی باید توجه داشت شروع چنین کاری و آمدن علنی چنین فردی به این منطقه و ادعای اینکه بله از اطلاعات دزفول هم به من گفتند بیا ولی من نرفتم و پشت گوش انداختم می تواند نشانه ای باشد که جریانی که محکوم به نابودی است در حال دست و پازدن است و از هیچ کوششی و از هیچ فرصتی برای مطرح کردن دوباره خودش نخواهد گذشت و من باب مثل الغریق تشبث بکل حشیش به هر چوب خشکیده ای و به هر بهانه ای متوسل خواهد شد تا بتواند به صحنه سیاسی کشور باز گردد و دوباره فعالیت های خود را  از نو آغاز کند.

در هر صورت اگر جلو چنین حرکاتی گرفته نشود و این حرکت با برخودی قاطع مواجه نگردد جریانی که  مدتی است فعالیت خود را دوباره از سر گرفته است ویکی از عناصر مربوط به این جریان مدتی است در مورد همه چیز مطلب می نویسد و تقریبا به همه گیر می دهد!جان تازه ای خواهد گرفت و اگر چنین اشخاصی صحنه را فراهم ببینند و خود را بدون رقیب بیابند قطعا به نوشتن چند مطلب و طرفداری کردن از هم و کارهایی از این قبیل راضی نخواهند شد و باید منتظر اقدامات دیگری از آنان باشیم…

1233333333333333344444

 

اخبار مرتبط