نشست تخصصی “حجاب وعفاف” در دزفول برگزار شد. - پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب شهرستان دزفول
5th، سپتامبر 2013
پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب
اخبار دزفول، خوزستان، جهان
Dezmehrab.ir
زمان انتشار: 5 th سپتامبر 2013 ساعت 12:03 ب.ظ | کد خبر: 6356  

6120415316188169852519618215221422302541302

صبح دیروز ویژه برنامه جشن میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)نگین شهرقم وروزملّی دختردرآستانه متبرکه سبزقبای دزفول برگزارشد.

درآستانه میلادباسعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) کوثرهمیشه جاری کویرقم ونیزروزملّی دختردرتاریخ۱۳/۶/۹۲ درآستانه متبرکه حضرت سبزقبا(س)مراسمی باعنوان “نشست تخصصی حجاب وعفاف” برگزارشد.

این مراسم که ازساعت ۹:۴۵صبح شروع شد وتا ساعت ۱۱:۳۰ ادامه داشت، باهمکاری واحدخواهران پیروان عترت هیات رزمندگان وعاشقان ثارا…، بسیج جامعه زنان ، اداره اوقاف ومرکزفرهنگی قرآنی حرم مطهرسبزقبا(س)برگزارگردید.

این ویژه برنامه شامل بخشهای متنوعی ازجمله: تلاوت قرآن، مولودی خوانی ، مصاحبه با دوبانوی تازه مسلمان ازکشورهای الجزایروتایلند ودرپایان سخنرانی خانم دکترنیلچی زاده کارشناس برنامه های صداوسیماازتهران بود.

دراین مراسم بادوبانوی تازه مسلمان : زینب ساکی پیشا،ازکشورتایلند ونیزخانم شیرازفرحیازکشورالجزایر مصاحبه وازایشان سوالاتی پرسیده شد.

دین شماقبل ازاسلام چه بود؟

خانم زینب ساکی پیشاازتایلند: درکشورتایلند۸۰% بودایی ،۱۰%مسلمان وبقیه مسیحی ،یهودی و…زندگی می کنند.پدرم محقق مذهب بودندوهمزمان باانقلاب اسلامی توجه خاصی به اسلام پیداکردند وخانواده وفامیل رابه این دین دعوت کردند.

 خانم شیرازفرحی ازکشورالجزایر: من مسلمان بودم ولی مذهبم سنی بود درنوجوانی تصمیم گرفتم که انتخاب وتحقیق کنم وبابهره گیری ازقرآن واحادیث وپژوهش برروی مذهب شیعه ،تصمیم گرفتم شیعه شوم.

۲) علت مهاجرت شمابه ایران چه بود؟

خانم زینب ساکی پیشا: پدرم دوست داشتند که فرزندانش علوم دینی بخوانند تصمیم گرفتندکه مرابه ایران بفرستند که من چندسالی است که درایران به آموزش علوم دینی درقم می پردازم وچندباربه تایلند برگشتم ولی سه ماه است که برای ادامه تحصیل دوباره به ایران برگشته ام.

۳)شما چه پیامی برای دوستان خوددارید؟

خانم شیرازفرحی :من درحدود یکسال ونیم است که به ایران آمده ام واگرایران نبود مابه این حقیقت نمی رسیدیم. ونیزهمانطوریکه لازم است ازپدرومادرخودتشکرکنیم بایدازخداوپیغمبرواهل بیت (ع)نیزتشکرکنیم.

درپایان مراسم ، خانم دکترفروغ نیلچی زاده ازتهران به سخنرانی پرداختند.

کارشناس برنامه درابتدای سخنرانی به سبک زندگی مردم جزیره العرب وطرزبرخوردبادختران اشاره کردندوبیان کردندکه وقتی که قرارشدپیامبراسلام(س)نورافشانی کنند،تمام عالم درظلمت بود.ایشان تاکیدکردندکه درایران وروم نیزدختران وضعیت بهتری نداشتند.درچنین محیطی که پدران فقط به پسران خودافتخارمی کردندپیامبراکرم(س)فرمودند که افتخارمن دخترم است.

ایشان همچنین به بیان احادیثی دراین زمینه ازپیامبراعظم(س) پرداختند ونیزبه بیاناتی ازامام خمینی(ره) اشاره کردند.

درادامه درموردشادی ونشاط اسلامی صحبت کردند ودراین زمینه به سجده آخرحدیث قدسی عاشوراپرداختند وبیان کردندانسانهایی که خلاقیت ندارند،صبوروشاکرهم نیستند ولی انسان شاکرهمیشه دربهشت زندگی می کند وشاداست.

سپس ایشان درموردسبک زندگی حضرت فاطمه معصومه(س)مطالب رابیان کردندوتاکیدکردند که ایشان قدردختربودن خودراخوب می دانست،ایشان خواهری بودندکه درغیاب برادرخودجانشین امام رضا(ع)بودند.حضرت معصومه(س)همانندحضرت زینب(س)حرکت کردندبااین تفاوت که ایشان قبل ازشهادت برادرحرکت کردندتامردم درمسیربپرسند که اینهاچه کسانی هستند.

کارشناس برنامه ادامه دادندکه،اهل بیت(ع) براین معتقدند که دنیاقیمت تورانداردزیرابهشت وجهنمش یکی است ومرگ پل دیدارباخداست.پس باید شبیه حضرت معصومه(س)زندگی کنیم.

ایشان همچنین تاکید کردندکه خدابه مانعمت دادند وهرفردی رامنحصربه فردخلق کردندودراین زمینه ایشان به خلقت سرانگشتان دست اشاره کردند که خداوندخواسته که هرفردی یگانه ومنحصربه فرد باشد.

ایشان ادامه دادندکه باید دلی پرازمعرفت ویاری امام زمان داشته باشی به رسم اوویاداوونام اوزنده کنی.ودرپایان بیان کردند که سّردختربودن سّررحمت خداست ودختربودن هدیه ناب خدابرای شماست پس این هدیه برشماآسمانی هامبارک باشد.

ارسال نظر

     


-->