پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

پراید در امریکا

عکس زیر یک خودروی پراید در حال تردد در یکی از جاده های میان شهری امریکا را نشان می دهد .

12جهان

اخبار مرتبط