پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

پوستر / دیپلماسی موفق با تکیه بر قدرت ذاتی کشور

رهبر معظم انقلاب اسلامی: ما از تحرّک دیپلماسی هم حمایت میکنیم. وقتی میگوییم از درون بایستی کارها اصلاح بشود، معنایش این نیست که چشممان را ببندیم، تحرّک دیپلماسی نداشته باشیم، با دنیا کار نکنیم؛ چرا، تحرّک دیپلماسی، حضور دیپلماسی کار بسیار لازمی است – مسئولینی که این کارها را میکنند، بخشی از کارهایند – لکن تکیه بایست بر روی مسائل داخلی باشد.

farhangnews_101160-289378-1415866680

اخبار مرتبط