پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کار محکم و استوار/پوستر

رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله): به راستی خدای متعال دوست دارد هر یک از شما هرگاه کاری می کند، آن را محکم و استوار کند.

مفاتیح الحیات، ص ۱۷۴

Robust-Structures01

اخبار مرتبط