پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

گفتگوهای «دیروز امروز فردا» کتاب شد

فتنه کتاب شد

 مصاحبه ها و مناظره های تلویزیونی مربوط به وقایع انتخابات 88 در قالب کتابی با نام ‘ اینجا فتنه ای رخ داده است ‘ از سوی انتشارات سوره روانه بازار شد.

این کتاب توسط محمد حسن روی طلب در 874 صفحه به رشته تحریر درآمده است .

این کتاب حاصل گفت و گو ها و مناظره های سه برنامه تلویزیونی ایران 88، رو به فردا و دیروز، امروز، فردا در بازه زمانی 24 خرداد 88 تا شهریور 89 است.

همه گفت و گوهای این سه برنامه تلویزیونی تدوین شده و اگر در مصاحبه ها به شخص خاص یا واقعه خاصی اشاره می شود در پاورقی های کتاب این اشخاص یا وقایع به طور کامل توضیح داده شده است.

همچنین در ابتدای هر مصاحبه این کتاب، مصاحبه شونده معرفی شده تا خواننده با فضای سیاسی فرد مصاحبه شونده بیشتر آشنا شود. این کتاب بیشتر یک سندنگاری است .

‘محمدحسن روزی طلب ‘ درباره اهدافش از مکتوب کردن این گفت و گو های تلویزیونی افزود: مکتوب و مستند کردن این سه برنامه در راستای سندنگاری فتنه 88 انجام شد و هدف من از مکتوب کردن این مناظره و مصاحبه ها حفظ اسناد مرتبط با وقایع بعد از انتخابات 88 بود. وجود چنین کتابی در جامعه باعث مستند شدن وقایع سال 88 می شود و بنده معتقدم هرچه میزان استناد وقایع 88 بالا تر برود، فضای سیاسی را بهتر می توان مدیریت کرد.

اخبار مرتبط