پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

یزید زمانت را بشناس/ کل یوم عاشورا

به گزارش دزمهراب حسینی بودن امروز تنها خلاصه دراشک ریختن و سینه زدن و هیئت رفتن نمی شود. اگر عاشورایی هستیم ، باید ببینیم یزید روزگار کجای میدان ایستاده . ما باید آن آنقدر سرسنگین باشیم که یزیدیان زمان امروزبرای سرمان جایزه تعیین کنند. وابن زیاد ها حاضر باشند، سر به تنمان نباشد.5

عاشورایی اصیل آن است که هم از تبار یزیدیان دیروز تبری بجوید، هم از یزیدیان امروز! حسین به تنهایی در برابر استکبار کهن ایستاد، اکنون چه کسی بار مقاومت در برابر ظالمان و مستکبرین امروز را بر  دوش خود بکشد ؟ حسین علیه طاغوت روزگار خود قیام کرد وبه مبارزه پرداخت ؛ برای حسینی بودن و حسینی ماندن ، تنها به عزاداری نمی توان اکتفا کرد. امروز هم حسینی ماندن ، بدون قیام علیع ظلم و جورو فسق و فجور مستکبران مسیر نخواهد شد.

امام حسین آمد که ثابت کند ، تا ظلم و مظلوم هست مسیر سرنوشت انسانیت ، به دوراهی کوفه و کربلا منتهی می شود. ام ندای «یا لیتنا کنا معک» قرار نیست من و تو را به هزار اندی سال پیش بازگرداند تا در رکاب حسین (ع) شمشیر برکشیم و به جنگ با سپاه کوفه و شام راهی شویم. افسوس! هر بار وقتی که ندا در می دهیم که «کاش بودم و تو را یاری میکردم» یک شمه از جلوه های عاشورایی را برایت عیان می کنند. دوباره در این گوشه ای از این عالم ، ظلمی روا می شود . آنوقت من و تو می مانیم و کلاهی که در پی قضاوت است ، که اینها همه بازی است و به ما چه مربوط  که در آن سوی کره خاکی چه خبر است.

«یا لیتنا کنا معک» در عصر ما ، عدم سکوت در برابر ظلم یزیدیان زمان، . مبارزه با آنان پابپای ولی زمان است . با شمر یزید نمی شود مصالحه کرد. هم یار حسین بود و هم مددکار یزید . میدان حق و باطل میانه ندارد. نمی شود رابطه با یزید با خوشبینی و امید حل کرد. امید بستن به حسن نیت یزید، ساده انگاری محض است. چشم داشتن به کمک بی شائبه یزید ، حماقتی نابخشودنی ست. با دیپلماسی کوفیانه نمی شود به سوی قله های سربلندی حرکت کرد و به سوی آسمان استقلال پر کشید . اصلا حسین آمد که بگوید  «کسی چون حسین با فردی مثل یزید بیعت نخواهد کرد»

4

حال چرا ما باید به بهانه کاهش تحریم ها و محاصره ها ، از آرمان های اصیل عاشورایی خود دست برداریم؟ گیرم که آب را بستند ، قرار نیست که آبروی مقاومت و ایستادگی را از بین ببریم!!! در مقابله با  استکبار ممکن است ، شرایط ظاهری سخت باسد، اما آنچه که اهمیت دارد ، آن است که علم حق بر زمین نیفتد.

بدانیم که نبرد حق و باطل در هر دوره جاری است و هر روز برای مسلمین عالم عاشورایی دیگر است . حسینی ماندن امروز، ضد استکبار و علیه ظالمان بودن و عدم مصالحه با آنان است. بی شک امروز جلوه حقیقی  زیارت عاشورا و لعن بر یزید ، شعار مرگ بر آمریکاست!

1732

اخبار مرتبط