پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

فساد در خوابگاه های دانشجویی خوزستان

در غفلت مسئولان دانشگاهی و استانی
اخبار واصله از سطح استان حکایت از وجود ناهنجاری ها و فساد اخلاقی افسار گسیخته در خوابگاه های دانشجویی بخصوص خوابگاه های خودگردان و مع الاسف به طور گسترده تر در خوابگاه های دخترانه دارد

به گزارش دزمهراب عکس ها و گزارشات مکرری در مورد ارتباطات نامشروع جنسی، همجنس بازی، مصرف مواد مخدر، مصرب نوشیدنی های الکلی و روانگردان ها به دست ما رسیده است که قبح عکس های موجود به اندازه ای است که از انتشار آنها در سایت جدا شرم داریم.

در کنار وجود این ناهنجاری ها نکته دیگری که در غفلت مسئولان نظارتی دانشگاهی و استانی اتفاق افتاده است، ایجاد یک شبکه گسترده و سازماندهی شده جهت تامین خوراک جنسی از دختران دانشجو برای افراد فاسد در سطح استان می باشد.

گرچه بومی نبودن تعداد زیادی از دانشجویان و کمبود خوابگاه های دانشگاهی در استان یکی از دلایل گسترش خوابگاه های دانشجویی خودگردان می باشد، اما این موضوع دلیل آن نمی شود که مسئولان دانشگاه ها و مسئولان نظارتی استان با بی تفاوتی و ارجاع این موضوع به یکدیگر از رسیدگی به این فساد خزنده شانه خالی نمایند.

البته آمار فساد در خوابگاه های موجود در دانشگاه ها که قاعدتاً زیر نظر معاونت های دانشجویی هستند نیز قابل توجه می باشد و متاسفانه در این مورد نیز شاهد اقدام مناسبی از جانب مسئولان دانشگاهی نیستیم.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که افراد بی گناه و پاک که گاهاً از روی اجبار در خوابگاه های خودگردان ساکن می شوند، تدریجا و به صورت ناخودآگاه قربانی فساد موجود در این اماکن می شوند و پیش از آنکه خود متوجه شوند به تباهی کشیده شده اند.

در پایان از مسئولان انتظار می رود که تا اوضاع کنونی بیش از این از کنترل خارج نشده است، در برابر این فساد لجام گسیخته و البته سازماندهی شده اقدام مناسبی انجام دهند زیرا

اکثر خانواده های ایرانی حداقل یک دانشجو دارند …
موج چهارم

اخبار مرتبط