پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

انتشار کتاب نویسنده دزفولی در بزرگترین مرجع کتاب ایران

به گزارش دزمهراب کتاب نمایشنامه “سمفونی تلخ نوستالژی در کوچه پس کوچه های شهر” به نویسندگی محمدرضا خردمند در مرجع کتاب سبز منتشر شد.

این کتاب در بزرگترین مرجع کتاب ایران منتشر شده است.

http://ketabesabz.com/book/26384/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1

دانلود کتاب نمایشنامه سمفونی تلخ نوستالژی در کوچه پس کوچه های شهر

اخبار مرتبط