پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

وضعیت نامشخص ذرت کاران ودیگرمشکلات

رییس انجمن صنفی کشاورزان دزفول به روند کاهشی سطح زیر کشت و همچنین کاهش نرخ خرید مصوب این محصول در سال جاری اشاره کرد و گفت: با تداوم این مشکلات،