پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

طنز/ اولویت استخدامی با بینی عمل شده ها!

از فایده های این شرکت ها این است که ما متوجه می شویم برخی مدیرها چقدر مهربان هستند! برخی از آنها هزینه مربوط به آرایش کارمندانشان را به عنوان اضافه