پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

پایان سنت در سیاست؟

با پايان یافتن دولت دوم اصلاحات و شروع تبليغات دوره ي نهم رياست جمهوري، افراد شناسنامه دار هر دو سر طيف وارد كارزار تبليغات شدند، نماد های اصلاحات (کروبی، معين ) و نماد های اصول گرايي  (قاليباف ، لاريجاني ، هاشمي رفسنجاني) (بدون نگاه اختاپوسی به افراد )يا همان راست و چپ سنتي…

اين دو حزب، پيروزي در انتخابات و رای مردم را حق خود ميديدند، ولي اتفاقي كه در دوره ي نهم افتاد خبر از يك گزار سياسي عميق ولي بسيار آهسته داشت و نشان از رنگ باختن وعده ها و عملکرد ها هر دو جناح داشت که در عمل تغییر کلی رخ نمی دهد

پيروز انتخابات فردي با گفتمانی نو ولی با درصد آراي نه چندان بالا، غير اين دو حزب شناخته شده بود كه اتفاقا به اين دو طیف نقد هاي جدي هم داشت و مورد اقبال مردم قرار گرفت و سياست كشور را وارد فاز جديدي از مديريت و جوان گرايي و رفتن به دل مردم به جاي ماندن در دفتر كار…

پيروز انتخابات نهم، با درصد قاطع در دهمين دوره به موفقيت رسيد از ابتدا تا به انتهاي دوره ي هشت ساله، به مستقل بودن و ارزشي و انقلابي بودن در گفتار و عملكرد. با تمام شدت و ضعف ها پايبند بود و شد يك الگوي جديد( بناي نقد عمل كرد نداريم)…

اصول گرايان سنتي با وجود احساس قرابت بيشتر با دولت هاي نهم و دهم،  احساس نیاز به  يك پوست اندازي جدي با شناخت دقيق اوضاع و احوالات جامعه را نداشتند و یا توانی برای ایجاد تغییر وجود نداشت بعد از آن هشت سال باز در سال 92 دل به حضور اصول گرايان شناسنامه دار سنتي آوردند…

 ولي اصلاح طلبان با شناخت تغيیر ذائقه ي مردم در عبور از اصلاح طلبي سنتي بعد از شكست هاي سنگين(84 و 88 )به اين نو نگرش در تغيير آرايش سياسي دست زدند و با فدا كردن تنها مهره ي شناسنامه دار خود در سال92 به سود يه کاندیدای به ظاهر  مستقل با تفكرات اصلاح طلبي و گاهأ فراتر از دولت هاي دوم خرداد اين تغيير ذائقه را براي مردم فراهم آوردند و با تعبير اعتدال( كه به فرموده ي رهبري اعتدال همان اسلام است) ولي دوستان (بنفش) اين شعار را مصادره به مطلوب كردند، با درصد شکننده ای پیروز انتخابات یازدهم شدند و با ايجاد آهسته آهسته بدنه ي مردمي به پيش مي روند و ثمره ي اين تغيير نگرش و نگاه به رويش ها و ذائقه ها و باز برخورد سنتی اصول نما ها  مي شود، پیروزی ليست  30 نفره ي تهران و برخي از شهرستان ها…

اگر اصول گرايان نخواهند دست به اين تغيير در مدل  سنتي خود بزنند و از الگوي دو دوره ي نهم و دهم كه به فرموده ي رهبري در كنار برخي نقاط ضعف ها، نقاط قوت بسيار زياد از جمله (خستگي ناپذيري ، گرفتن شعار هاي انقلاب بر سر دست و احياي انها، سپردن مسولیت ها به  جوانان متخصص ،بردن امکانات به مناطق محروم و….) واكاوي دقيقي نشود….

ديگر جايگاهي در بين سبد رأي مردم نخواهند داشت و اين حداكثر شكننده را در دوره هاي بعد از دست خواهند داد…

با بازگشت به اصل انقلاب و چرايي شكل گيري نظام جمهوري اسلامي و نگاه امام و رهبري که يعني اسلام مستضعفان و پا برهنگان است، ميشود الگوي درست ماندن برسر اصول را بدست اورد و به مردمي كه واقعا كشورشان و اسلامشان را دوست دارند ارائه كرد با نگاه به رويش ها…
کلام اخر: دوستان جوان ارزشی و انقلابی باید سستی را در تمام زمینه های ( فرهنگی،سیاسی،اقتصادی) کنار گذاشته و برای احیای ارزش های انقلاب با تمام سختی های موجود وارد کارزار شد.
يا علي…

احمد صفارپور

اخبار مرتبط