پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کربلا هم گریستن است هم نگریستن

pic3-4

طنین واژه کربلا که به گوش می رسد ، چشم ها پر از اشک ،قلب ها پر از اندوه و سینه ها پر از داغ می شود .

کربلا جغرافیای ایمان و ایثار و پاکبازی است و عاشورا تاریخ حماسه و عشق و حقیقت خواهی .

یاران عاشورا ، همانانند که وقتی اباعبدالله درها را گشود و همگان را به رفتن فراخواند و بیعت خویش از گردن همگان برداش ؛ همه یک صدا فریاد بر آوردند « انا علی نیاتنا و بصائرنا » ؛ ما با نیت پاک و نگاه تابناک قدم بر این خاک گذاشته ایم . ما نیامده ایم که برویم . ما آمده ایم که بمانیم و با خون ، مانایی خویش را در تاریخ امضا کنیم .

اصحاب حسین سرمشق و اسوه ی تاریخ انسانند ؛ پس باید صفاتشان را عمیق شناخت و درک کرد و به کار برد ؛ چرا که قیام مهدی (عج) ادامه قیام حسین (ع) است و صفات یاران نهضت مهدی (عج) نیز همان صفاتی است که اصحاب حسین را به عاشورا کشیده بود .

این ویژگی ها را بشناسیم و در زندگی خویش به کار بریم ؛ چرا که تعجیل در فرج بسته به خود ماست .

« ان الله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا الاا بانفسهم »

حامد گل پیچی

اخبار مرتبط