پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند ….

si8WLYku_403

ای کاش برای ما دعا بنویسند

یک تذکره ی کرببلا بنویسند

ما حج که نرفته ایم اما کافی است

یک مرتبه حج فقرا بنویسند

آقا به ملازمان بگو نامم را

یک گوشه ی ایوان طلا بنویسند

ما شیعه که نه …ولی شما راضی شو

ما را ز محبان شما بنویسند

راضی نشوی که خادمان نامم را

از دفتر نوکران جدا بنویسند

گفتم که پس از مردن من جای دعا

روی کفنم رضا …رضا …بنویسند
**
رضا حمامی آرانی

اخبار مرتبط