پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

درباره ما

پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب وابسته به موسسه فرهنگی مهراب شهرستان دزفول از سال ۱۳۹۱ کار خود را آغاز کرد. دزمهراب کوشیده است براساس اصل استقلال و عدم وابستگی بدون در نظر گرفتن منافع افراد و جریان های خاص در دزفول اخبار را پوشش داده و پیگیر مطالبات شهروندان دزفول باشد

مدیرمسئول: مصطفی بیاتی

سردبیر: پوریا پورمند

خبرنگاران و عکاسان: علی شمشیرگر، فاطمه دقاق نژاد، فاطمه پرموز

تحریریه: حسین نصیری پور، محمد مقامیان، رضاشمشیرگر زاده

اخبار مرتبط