پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در سردشت

به گزارش دزمهراب روز جمعه مورخ 94/10/04 ساعت نه صبح کارگاه آموزشی مهارت های زندگی برای بسیجیان برادر و خواهر شهر سردشت توسط استاد صادقی از طرف اداره بهزیستی شهرستان دزفول برگزار شد.

مهارت زندگی سردشت 1مهارت زندگی سردشت 2

اخبار مرتبط