پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

بودجه 870 میلیارد ریالی شهرداری دزفول برای بررسی به شورا تحویل داده شد

بودجه ی پیشنهادی سال1393 طی آیینی با حضور شهردار دزفول مهندس کرمی نژاد و مدیریت امورمالی مهندس شاهرخی فر، معاونت فنی مهندس دبیرزاده و مهندس لطیفی مسئول واحد درآمد در صحن شورای اسلامی شهر دزفول، به رئیس شورای شهر شرستان دزفول تحویل داده شد.

سقف بودجه پیشنهاد شده توسط شهرداری برای سال 93، 870 میلیون ریال می باشد که نسبت به بودجه ی سال گذشته 117 درصد افزایش داشته است.

بدلیل توجه شهردار دزفول به تکمیل پروژه های عمرانی ناتمام، اعتبارات بخش عمرانی با 70 درصد یعنی حدود 609 میلیارد ریال بیشترین سهم را از بودجه 93 به خود اختصاص و فقط 30 درصد یعنی 261 میلیارد ریال سهم اعتبارات جاری شده است.

کرمی نژاد شهردار دزفول پیش از این در کنفرانس مطبوعاتی خود با خبرنگاران از رشد چشمگیر بودجه شهرداری دزفول در سال 93 خبر داده و راههای تحقق این بودجه را تشریح کرده بود.

80492728-3619401

دزفول امروز

اخبار مرتبط