پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

جلسه اتاق فکر توسعه شهرستان دزفول برگزار شد

q


جلسه اتاق فکر توسعه شهرستان دزفول با ابتکارمهندس پاپی زاده با حضور کارشناسان،جمعی از نخبگان و مدیران در محل دفترمردمی نماینده شهرستان دزفول برگزار شد.

دز مهراب :،مهندس”عباس پاپی زاده” دراین نشست به تشریح اهداف این نشست پرداخت و گفت: شناسایی نخبگان در این شهرستان به دلیل شناختهای عمیق افراد از یکدیگر، آسانتر و پربازده تر است.

وی نقطه اشتراک همه نخبگان و دلسوزان شهرستان دزفول را توسعه عنوان کرد و بیان داشت: بسترسازی برای انسجام همه افراد و گروهها در راستای توسعه شهرستان ضروری است.

نماینده مردم شهرستان دزفول درمجلس شورای اسلامی در تشریح شیوه برگزاری این اتاق فکر گفت: لازم است یک دفتر و یا شورای دائمی برای این اتاق فکر تشکیل شود و این شورا با تغییر نمایندگان مجلس ثابت بماند و در جهت رشد شهرستان به مدیران مشورت دهد.

پاپی زاده با بیان اینکه توسعه نیافتگی شهرستان دزفول حرف مشترک همه گروههاست، گفت: همه افراد بر این مسئله اتفاق نظر دارند که این شهرستان هنوز به محرومیت گرفتار است.

وی تصریح کرد: باید نگاه‌های بخشی و سیاسی را کنار گذاشت و به دنبال درمان درد مشترکمان که محرومیت شهرستان است، باشیم.

نماینده مردم شهرستان دزفول درمجلس بیان داشت: این مطلب باید پیوسته مد نظر باشد که برای شهرستانی که قابلیتهای فراوانی بر روی کاغذ دارد و در عمل توسعه نیافته است، چه باید کرد و چه درمانی وجود دارد.

وی افزود: پیدا کردن گره ها و باز کردن آنها یکی پس از دیگری و دوری از شعارزدگی در این راستا منجر به تحقق اهداف این اتاق فکر خواهد شد.

در ادامه ،دیگر حاضرین نیز به بیان نقطه نظراتی پیرامون شهرستان دزفول و همچنین ارائه ساز و کارهایی برای برگزاری هرچه بهتر و هدفمند این اتاق فکر ارائه کردند.

کد خبر:112

سایت نماینده


 

اخبار مرتبط