پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

حاکمیت اعتدال

..

– چرا فقط یک عده معدود کم سواد باید حرف بزنند؟
– مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای منع نقد توافق ژنو.
– مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای عدم سوال از قرار داد کرسنت.
– فشار دولتی ها برای تعطیلی یک برنامه کودک (عمو پورنگ) بخاطر استفاده از کلید در برنامه.
– توقیف  یا لثارات و ۹ دی بخاطر نقد عملکرد دولت.
– شکایت از نمایندگان مجلس به خاطر سوال در مورد جزئیات و انتقاد به توافق ژنو.
– لغو برنامه  سالن سید الشهدا (متعلق به بنیاد شهید) که برای همایش منتقدین توافق هسته ای رزرو شده بود.

این ها فقط بخشی از تیترهای ۹ ماه حاکمیت دولت اعتدااااااااااال ! است.

پ ن : این دولت، هوچی گری های اصلاحات، با لباس آزاد اندیشی و دیکتاتوری کارگزاران با لباس علم گرایی را یک جا، تن پوش خود کرده و زیر ردای اعتدال و تدبیر پنهان کرده.

منبع : بچه های قلم

اخبار مرتبط