پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

حمایت از کانون های قرآنی سرمایه گذاری در مقابله با تهاجم فرهنگی است

ˈ عباس پاپی زادهˈگفت: جوانان مستعد با حضور در جلسات قرائت قرآن که به صورت خودجوش برگزار می شود می توانند با خودسازی خود در این کانون ها وارد جامعه شوند.

وی ضمن تأکید حمایت دستگاه های دولتی از کانون های قرآنی وجلسات قرائت قرآن اظهار داشت:فعالیت های این کانون ها سرمایه گذاری در برابر تهاجم فرهنگی است.

پاپی زاده مهمترین نقش کانون های قرآنی را مدریت نیروی انسانی خواند وافزود:منابع طبیعی،سرمایه و نیروی انسانی از مهمترین عوامل توسعه جامعه می باشد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:نیروی انسانی با حضور در جلسات قرآنی اعتقادات جامعه را مترقی می کند و نیروی انسانی با وجدان کاری بیشتر برای خدمت به جامعه گام بر میدارند.

55555555555555556666644444444444432

ایرنا

اخبار مرتبط