پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

خنکای بهشت گوارایتان، دختران چادری

“رمـضان” مـاهِ خداست ..
چـادر .. گـرما .. روزه .. تشـنـگی .. و ..
من نمـیدانم “ملائــک” چـطور میـخواهند حـساب کنـند ؛
ثـوابِِ چـادری هـای رمـضانِ تیر و مرداد مـاه را !
خنکای بهشت گوارایتان، دختران چادری

siLcDeCW_535

اخبار مرتبط