پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

دزفول 55 بهورز کم دارد

مدیر مرکز آموزش بهورزی و کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت:شهرستان دزفول با کمبود 55 بهورز مواجه است.

به گزارش دزمهراب فریده صفاری زاده گفت تعداد خانه های بهداشت روستایی شهرستان دزفول را 59 خانه بهداشت عنوان کرد و افزود:121 بهورز در دزفول فعالیت دارند که از این تعداد 74 نفر آنان زن می باشند.
فریده صفاری زاده با اشاره به کمبود بهورز در شهرستان دزفول اظهار کرد:از آنجا که کار بهورز خدمات رسانی در خانه های بهداشت روستایی می باشد لذا بهورزان باید بومی مناطق روستایی یا منطقه بوده ضمن اینکه با مردم آن منطقه نیز کاملا آشنا باشند.
بهورز خانه بهداشت شهرک محمدبن جعفر دزفول نیز گفت:تعداد بهورزان دزفول جوابگوی نیاز جمعیت روستایی و عشایری منطقه نیست.
راضیه فریدونی افزود:شهرستان دزفول عشایر پذیر است و در زمان کوچ پرونده های بسیاری از جمعیت عشایری باید مورد رسیدگی قرار گیرد و از آنجا که خانه های بهداشت شهرهای الیگودرز و ازنا محل اصلی سکونت عشایر حاضر به همکاری نبوده و پرونده بهداشتی عشایر را ارایه نمی کنند لذا فشار کاری زیادی به بهورزان دزفول وارد می شود.
وی همچنین خواستار پرداخت کارانه یک میلیون و 700 هزار ریالی بهورزان شد و افزود: کارانه بهورزان پس از پایان هر طرح باید به آنها پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه طبق استاندارد برای هر یکهزار نفر یک بهورز تعریف شده گفت:در حال حاضر در شهرستان دزفول برای پنج هزار نفر جمعیت تنها دو بهورز وجود دارد که جوابگوی این جمعیت نیست.
بهورز خانه بهداشت شهرک زراعی نیز گفت:در روستا بار کاری بسیار زیاد و نیروها کم می باشد که این امر مشکل ساز شده ضمن اینکه کارانه بهورزان باید بموقع پرداخت شود.
مهدی حوزاری افزود:با گذشت حدود هفت ماه از سال جدید تاکنون افزایش حقوق برای بهورزان اعمال نشده است در صورتی که افزایش حقوق برای پزشکان ، پرستاران و کادر درمانی اعمال شده است.
وی از مسوولان دانشگاه علوم پزشکی دزفول خواست پیگیر اعمال افزایش حقوق بهورزان باشند.
وی جمعیت روستای زراعی دزفول را سه هزار و 500 نفر عنوان کرد و افزود:خدمات بهداشتی این روستا تنها توسط سه بهورز اداره می شود.
از جمعیت حدود 500 هزار نفری شهرستان دزفول بیش از 200 هزار نفر در روستاها و شهرهای تابعه این شهرستان سکونت دارند.

اخبار مرتبط