پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

دوکوهـــــــه…”سین ” ندارداما…

هفت سین دل:
-“.دوکوهـــــــه…”سین ” ندارداما
ساختمانهایش ، سحرگاهانی را به خاطر دارد که رزمندگان ،
با نوای دلنیشن مناجات نورایی همــدوش ِستارگان ، همپای فرشتگان و در کنــــار ِماه ،
با خدا سخن میگفتند..
-” فکـــــــــه ” سین ندارد اما !
سجده های ‘ بسیجیانی را به خاطر دارد که با سربندهای سبز و سرخ ،
سرهایشان را به خدا سپردند و با ندای” اعرلله جمجمتک ” به دیدار معشوق شتافتند .
-“شـــــــــرهانی ” سین ندارد اما !
سنگرهایش ‘ زخم ِ تن ِ شقایق هایی را به خاطر دارد که در کربلای خمینی(ره)
با رمــــز ” یازینب”” هر آنچه داشتند تقدیم ِ حضـــرتِ ارباب نمودند..
-” کانال کمیــــــــــــل ” سین ندارد اما !
سکوی پرواز ِلب تشنگانی شد ، که مقتل شان یادآور کربلاست..
-“طلائیــــــــــــــــه ” سین ندارد اما !
سه راه ‘ شهادتش گــواه ِ رشادت ِمردانی ست که سبکبـــــــــــال ، تا عرش ِ اعــــلا ،
پرستــــو شدند…
_” ارونـــــــــــد ” سین ندارد اما !
ساحل  خونینش ، غواصانی را به خاطر دارد که در شبهای عملیات ، از سیم خادار ِ نـَفــس،
گــذشتند و دل ، به دریای بیکران ِ عشق و عرفان زدند..
-“شلمچــــــــــــه ” سین ندارد اما !
سرداران بی نام و نشـانی را به خاطر دارد کــــــــه همچون مادرشان زهـــرا.س.
فدایی ولایت شـــــــــــدند و گمنــــــام ماندند..

1113344556655443

اخبار مرتبط