پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول منصوب شد

در حکم صادره از سوی ˈمحمدرضا کرمی نژادˈ شهردار دزفول ، بر گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح شهر از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی این شهرداری تاکید شده است.

beheshtied-1
بهره گیری از امکانات و نیروهای موجود شهرداری دزفول نسبت به ایجاد و تشکیل حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی از دیگر مواردی است که شهردار دزفول از سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی مطالبه کرده است.

ˈروح اله بهشتی فردˈ از نیروهای فعال در حوزه خبر و اطلاع رسانی است.

ایرنا

ای

طبق ماده 55 قانون شهرداری ها برنامه ریزی و سرمایه گذاری در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و هنری از جمله وظایف شهرداری می باشد.

اخبار مرتبط