پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

سر سید حسن را بیار میبرم…

sigO1Xo4_535

نظر محافظ سید حسن نصرالله درباره امام خامنه ای

از محافظ سید حسن نصر الله سوال کردند: چقدر سید حسن را دوست داری؟

گفت: آنقدر که امر کند الان بمیر؛ می میرم.

در سوال بعد پرسیدند چقدر امام خامنه ای را دوست داری؟

گفت: آنقدر که اگر امر کند سر سید حسن رو بیار؛ می برم.

مصاحبه با شبکه المنار

اخبار مرتبط