پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

صدای اعتراض و گله مندی دامداران گاومیش آباد دزفول از رسانه ملی پخش شد

صدای اعتراض و گله مندی دامداران گاومیش آباد دزفول از رسانه ملی پخش شد

آیا مسئولین دولتی، شهرداری، شورای شهر و نماینده دزفول به داد دامداران گاومیش آباد خواهند رسید؟
مستند “گاومیش حیوان نجیبی است” به کارگردانی علی تقی گندمکار فیلمساز جوان دزفولی روز شنبه ساعت 19 از شبکه مستند سیما پخش شد.

در این مستند زیبا و حرفه ای، پس از معرفی گاومیش آباد دزفول و توضیحاتی در مورد نحوه زندگی دامداران، از خطر جدی انقراض شغل گاومیش داری در دزفول صحبت می شود.

گاومیش داران دزفولی از بی توجهی شدید مسئولین مختلف نسبت به گاومیش آباد و شغل گاومیش داری شکوه می کنند و انقراض شغل گاومیش داری را در دزفول قریب الوقوع می دانند.

دراین مستند یکی از گاومیش داران از تغییر شغل تعداد زیادی از گاومیش داران دزفولی به دلیل به صرفه نبودن این شغل خبر می دهد و می گوید: ” شغل پدرم و اجداد من گاومیش داری بوده، روزگاری بیش از نود گاو و گاومیش داشته ایم اما به دلیل به صرفه نبودن این شغل، مجبور به تغییر شغل اجدادی خود شدیم.”

حال پس از پخش صدای شکوه و شکایت مردم گاومیش آباد دزفول از رسانه ملی، منتظریم تا توضیحات مسئولین مختلف دزفول را در این باره بشنویم.

#گاومیش_آباد_حالش_خوب_نیست
در اینستاگرام می توانند از دامداران گاومیش آباد دزفول حمایت کنند.

*پوریا پورمند

اخبار مرتبط