پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

ضرب وشتم طلبه آمربه معروف توسط اراذل

farhangnews_88754-262129-1408955869

در حوالی غروب جمعه ۳۱ مرداد ماه ، طلبه جوان ۲۲ ساله ای به نام ابوالحسن محمد زاده توسط اراذل و اوباش به دلیل انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ابوالقاسم محمد زاده برادر طلبه متعهد جوان  گفت : در حوالی غروب جمعه برادرم سوار بر موتور ، در خیابان دختری را می بیند که توسط چند موتور سوار پسر ، مورد اذیت و آزار قرار گرفته است و با وجود اینکه در اطراف ، چند مرد حضور داشتند اما هیچ کسی حاضر نبوده واکنشی نشان دهد و حرفی بزند تا اینکه برادرم مودبانه به موتورسواران تذکر می دهد و از آنها می خواهد که دختر جوان را اذیت نکنند که با تذکر وی، موتور سواران از کار خود منصرف شده و می روند.

وی در ادامه افزود : ابوالحسن به مسیرش ادامه می دهد که دقایقی بعد در انتهای خیابان باجک قم موتور سواری جلوی موتورش توقف و سد معبر می کند که وی برای اینکه با موتور روبه رویی اصابت نکند به کوچه جنب خیابان می رود و به محض اینکه می خواهد کوچه را دور بزند و به خیابان باز گردد ، با اصابت ضربه ای به موتورش ، به زمین می خورد.

ابوالقاسم محمد زاده در ادامه تشریح کرد : هنگامی که برادرم بر می گردد تا ببیند چه اتفاقی افتاده ، یک شخص درشت اندامی که دستش سوخته بود، یک مشت محکمی به صورتش می زند که در این لحظه چشمش به سیاهی می رود و دیگر چیزی را نمی بیند تا اینکه احساس می کند دستش خیلی درد گرفته و وقتی نگاه می کند ، می بیند فردی انگشت دستش را می جود به طوری که گوشت دستش داشته کنده می شده که به علت درد شدید با لگد به صورت آن فرد می زند که بعد از ضرب و شتم توسط اراذل و اوباش و پراکنده شدن آنها بعد از چند دقیقه به دوستش اطلاع داده و با وی به بیمارستان می رود.

برادر طلبه امر به معروف و ناهی از منکر با بیان اینکه دست برادرم چهار بخیه خورد و بینی وی شکست که چهار شنبه برای عمل بینی به بیمارستان می رود ، تصریح کرد : از طرف خودم و خانواده برادرم می گویم که ما از مسئولین انتظار داریم که پیگیری کنند تا این عوامل بازداشت و به سزای اعمالشان برسند که اگر نیاز شود در این راه تا پای شهادت هم جلو می رویم و این جور نیست که بخواهیم عقب بکشیم.

اخبار مرتبط