پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

لزوم راهپیمایی بزرگ اربعین، آری یا خیر

یکی می گوید جوگیر شده اند ،وآن دیگری می گوید باخود بیماری می آورند ونیز دیگری چه پول ها وامکانات بی خودی که خرج نمی کنند،و….
عده ی کثیری درایام اربعین حسین ع بارسفرمی بندندوراه طولانی تا رسیدن به کوی معشوق را با دل می روند.وعده ای دیگر انگشت به دهانِ چرایی این حرکت حیران می مانند.
دل از دلایلش می گوید وازتپش قلبی که آرام وقرار ندارد،وعقل از دلایلش ودودوتاکردن هایش که چهارنمی شود.
آیاراه دل وعقل جداست دراین سفر؟ آیا دل بی همرهی عقل پیاده می رود مقصدِ سخت وطولانیِ عشق ودلدادگی را.
هرزمان حرکت شایسته ی آن زمان را می طلبد وهرحرکت در ظرف زمان مناسبِ خودش است که معنای راستینش را آشکار می سازد.
وشیعه وقت شناس است ودرطلب شکارفرصت های ناب.
فرصت نابی که هم اکنون حاصل آمده است.
اگرنبودآدمیانی که از ورای افق تابنده ی تاریخ ندای هل من ناصرینصرونی امام رالبیک بگویند امامِ زمان شناس وبصیر مادروسط میدانی که جاهلان ودنیاپرستان دربرابرش به صف ایستاده اند این ندا راسر نمی دادندکه به عهد شکنی و جهالت لشکرعدوان به خوبی آگاه بودند.
حرکت اربعین تکریم شعائرالهی است. پاسداشت شعائری که تاکید دین ماست.
درامتدادشعائری چون مناسک حج ومسئله ی قربانی کردن و…..
وچقدرعجیب است که مراسم قربانی شدن اسماعیل ع شعائر الهی است.
وآن گاه بزرگداشت مراسم قربانی شدن اولاد آخرین پیامبر خدا به ناحق واز جفای زیاد ه طلبانی که در طول تاریخ همواره رد پای ظالمانه شان بر گل فرشهای وجود انسانیت باقی است،تکریم شعائر الهی نباشد؟
ومن یعظم شعائرا…. فانها من تقوی القلوب حج/32
هرکس شعائرالهی را بزرگ دارد وبه نشان های آیین خدا وپرچم های اطاعت ازاو احترام بگذارد،این کارازتقوی دل هاست.
دل های عاشق ومتقی هرآن چه راکه خدا تقدیس کرده وبزرگ داشته مقدس وبزرگ می شمارند.وتلاش در زنده ماندن نامشان دارند.
واحیاءنام ائمه اطهار س ازجمله افعال بسیار پسندیده ای است که تکلیف هرمسلمانی است.
رحم ا. من احیاءامرنا اهل البیت
واین زمان زمانه ی احیاءنام حسین (ع) است و کربلا و عاشورایش.
این زمام زمانه ی احیاءظلم ستیزی حسین ع است ویارانش.
وچه خوب تشخیص داده اند هم وطنانمان وچه نیکو به میدان آمده اند وچه مدبرانه دریافته اند که:
دراین برهه ی حساس که سرنوشت نهایی جهان اسلام رقم می خورد هر لبیک گوی اربعینی ،لبیک گوی اعلام مبارزه با ظلم وجوروزیاده طلبی های آدمیانی است که برتن فقط لباس آدمی دارند.
هرلبیک گوی امروز ،لبیک گوی نهضت جهانی امام موعود عج ومنتقم حسین است که نقطه ی اتصال این حرکت به آغاز حرکت حضرتش پیوند می خورد ،حرکتی که افتخار همرهیش با ایرانیان است.حرکتی که به افق درخشان آینده ی جهان اسلام گره خورده است.
پیاده روی اربعین به زودی تبدیل به دریایی از انسان ها باهررنگ وهرنژاد وبا هر آیین وهرمسلک می شود،وشرق وغرب عالم را به هم می پیونددتا طلوع خورشیدولایت ازغرب سربرآورد.
دریایی که به مدد عصای موسی زمان به خروش آمده تا نمرودیان رادرخودغرق سازد وطومارشان را درهم پیچاند.
به مدد اربعین طلوع نزدیک است.

مریم مفتوح

اخبار مرتبط