پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

میراث معنوی دزفول ثبت ملی شد

سرپرست اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری دزفول از ثبت ملی میراث معنوی این شهرستان خبر داد.

«یعقوب زلقی»  تصریح کرد: میراث معنوی شامل آداب و رسوم ، سنت ها ، باورها ، لباس ، گویش ، رسوم شاد و عزاداری ها می باشند که به تازگی 34 اثر از میراث معنوی خوزستان ثبت ملی شدند که بیش از نیمی از آنها متعلق به میراث معنوی شهرستان دزفول است.
وی یکی از میراث معنوی ثبت ملی شده دزفول را مراسم عزاداری عنوان کرد و گفت:این میراث شامل اذان و مناجات خوانی در موسیقی دزفول ، تعزیه و شبیه خوانی (اولیا خوانی در موسیقی دزفول) ، نوحه های پامنبری در موسیقی دزفول ، مرثیه خوانی در موسیقی دزفول، آوازهای صوفیانه (مثنوی خوانی در موسیقی دزفول) ، ساز و آواز و ضرب خوانی و رباعی خوانی در موسیقی دزفول،دشتی خوانی یا آوازهای محلی ردیف گونه در موسیقی دزفول ، آوازهای حماسی (محلی در موسیقی دزفول ) و زجه مویه ها یا آوازهای سوگواری عزیزان در موسیقی دزفول است.
زلقی افزود: مراسم شادی دزفول نیز که شامل ترانه های بزمی، عروسی در موسیقی دزفول و شادی های مذهبی یا مولودی خوانی با گویش محلی در موسیقی دزفول می باشند که به عنوان میراث معنوی ثبت ملی شدند.
وی اظهار کرد: همچنین انواع رقص ها و رنگ های محلی در موسیقی دزفول، انواع بازی های کودکانه مانند هفت سنگ و کمر بستن عروس هنگام عروسی نیز جزو این آثار معنوی است که به عنوان میراث معنوی دزفول ثبت ملی شدند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری دزفول با اشاره به اینکه این نخستین بار است که اثری به عنوان میراث معنوی دزفول ثبت ملی رسیده گفت:
تاکنون آبشار شوی بعنوان میراث طبیعی دزفول و حدود 200 اثر تاریخی دزفول ثبت ملی شده است.

*ایرنا

اخبار مرتبط