پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کارگاه مهارت تربیت کودک برگزار شد

کارگاه آموزش مهارت های فرزند پروری در راستای تبیین و ارتقای سطح آگاهی والدین و جهت بهبود روابط بین فرزندان و والدین کارگاه هشت جلسه ای در مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 برگزار گردید. خانم صحتی کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی هدف از این کارگاه را حفظ سلامت روانی کودک و والدین و همچنین آموزش نحوه صحیح برخورد با رفتار های منفی گرایانه و لجبازی در کودکان بیان کرد.مسأله فرزندپروری هیچ زمانی به اندازه ی امروز در موقعیت خانواده تاثیر نداشته .نحوه تربیت فرزندان رفتار نسل حاضر را شکل داده و عملکرد آینده را نیز تعیین خواهد کرد. به همین جهت با توجه به اهمیت و گسترش طرح مذکوره و تمهیدات ویژه موسسه رهپویان سلامت دزفول جهت این طرح،از متقاضیان واجد شرایط ثبت نام به عمل آمده و جلسات آموزشی به صورت مدون و برنامه ریزی شده در حال اجرا می باشد.
4_21077معاونت بهداشت دزفول

 

اخبار مرتبط