پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کار فرهنگی

siEBEfcR_535

ما به کسانی که اهل کار فرهنگی هستند دائم می‌گوییم، به بعضی تکرار می‌کنیم، به بعضی التماس می‌کنیم، بعضی ها رو اینجا جمع می‌کنیم و به بعضی پیغام می دهیم که آقا! کار فرهنگی بکنید. جواب کار فرهنگی
 باطل، کار فرهنگی حق است. {حضرتــــ آقا حفظ الله}

اخبار مرتبط