پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

قوانین خاص برای ثبت ازدواج در ایام کرونا

رئیس کانون سردفتران: پروتکل ثبت ازدواج در ایام کرونا در حال تدوین است.
براساس این پروتکل ثبت ازدواج در خارج از دفترخانه ممنوع است.
حضور بیش از ۶ نفر در دفترخانه برای ثبت ازدواج ممنوع خواهد بود.
کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج به صورت مجازی برگزار می‌شود.
رعایت این پروتکل تا پایان سال ۹۹ الزامی است.

اخبار مرتبط