پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

آفات زدایی ۳۰۰ هکتار از جنگل‌های شهرستان دزفول

 

به منظور جلوگیری از تخریب جنگل و مراتع عملیات آفت زدایی ۳۰۰ هکتار از جنگل‌های زاگرس شهرستان دزفول انجام شد.

فتح الهی رییس اداره‌ی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دزفول گفت: به منظور جلوگیری از تخریب جنگل و مراتع عملیات آفت زدایی ۳۰۰ هکتار از جنگل‌های زاگرس شهرستان دزفول انجام شد.

او بیان داشت: از جمله عواملی که باعث تخریب جنگل‌ها و مراتع می‌شود آفات و بیماری هستند که اداره منابع طیعی و آبخیزداری شهرستان دزفول با همکاری اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان اقدام به سم پاشی و آفت زدایی ۳۰۰ هکتار از جنگل‌های حوضه زاگرس در این شهرستان نمود.

فتح الهی ادامه داد: در جنگل‌های حوضه‌ی زاگرس آفات برگ خوار و جوانه خواره بلوط را داریم که چنانچه با آن‌ها مبارزه نشود، باعث نابودی جنگل‌ها خواهد شد از این رو اقدام به مبارزه با استفاده از محلول بیولوژیکی باسیلوس تورژینسیس BT کردیم که همزمان با جوانه زدن درختان بلوط محلول پاشی صورت گرفت.

اخبار مرتبط