پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

در حالیکه آمار مبتلایان در کشور رو به کاهش است آمار مبتلایان کرونا در دزفول همچنان رو به افزایش

 

خارج از حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول: ١۵ نفر ( بدون افزایش)
دزفول: ١١٧ نفر ( ۴ نفر افزایش)
شوش: ۴٨ نفر ( بدون افزایش)
گتوند: ۹نفر ( بدون افزایش)
تحت نظر: ٣۵ نفر ( بدون افزایش)
ترخیصی: ١٢٢ نفر ( ٢ نفر افزایش)

 فوت: ٢۵ نفر ( بدون افزایش)
به تفکیک:
دزفول ١٧ نفر
شوش ۵ نفر
گتوند ۱ نفر
خارج از حوزه دانشگاه ۲ نفر

اخبار مرتبط