پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول پیرامون آمار بیماران کووید 19

با توجه به سوالات مکرر شهروندان و اصحاب رسانه پیرامون آمار اعلامی دانشگاههای علوم پزشکی دزفول و جندی شاپور اهوازدر خصوص موارد قطعی و محتمل بیماری، توجه عموم شهروندان را به نکات ذیل جلب می نمایم.

1 – بخش عمده افزایش تعداد موارد ناشی از سیاست جدید اعلام شده مبنی بر آزمایش موارد مشکوک سرپایی و اعضای خانواده بیماران می باشد که قبلا بدلیل محدودیت ظرفیت آزمایشگاههای استان انجام نمی گردید.

2- بخش کمتری از افزایش ناشی از افزایش واقعی در تعداد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان می باشد.

3-با توجه به سیاست نمونه گیری وسیع، تعداد زیادی از نمونه ها در صف انتظار انجام آزمایش در مرکز استان قرار گرفتند. این موضوع باعث تاخیر زمانی در پاسخگویی نسبت به زمان نمونه گیری شده است. در نتیجه در برخی روزها، نمونه های چند روز به یکباره اعلام می گردد که تلقی کاذب افزایش تعداد در یک روز را ایجاد می کند.

4- در برخی روزها پاسخ های نمونه های سرپایی که در مرکز استان انجام شده بود، قبل از ارسال به دانشگاه علوم پزشکی دزفول، در آمار استانی اعلام گردید که باعث اختلاف بین آمار اعلامی اهواز و دزفول گردید.
5- آمار اعلام شده توسط معاون درمان در روز جمعه 19/2/99 شامل 75 موردمثبت جدید است. این تعداد مربوط به چهار روز به شرح جدول زیر است. از این تعداد 14 مورد بیماران بستری و مابقی سرپایی می باشند.


6- با توجه به توضیحات فوق بروز موارد پیشگفت غیر قابل اجتناب می باشد ولذا ممکن است در روزهای آتی با هماهنگی های بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی استان، آمار تجمیعی استانی اعلام گردد.

اخبار مرتبط