پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

اگر بستری ها افزایش پیدا کند مجبور میشویم به بیمارستان صحرایی روی بیاوریم

به گزارش دزمهراب ظهر امروز دکتر میثم مردسلطانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت:

آزمایشگاه ما در حال حاضر چیزی حدود 700 نمونه در روز نمونه گیری میکند. روزانه ساعت ده صبح آمار ها گرفته می‌شود و جواب بعضی از نمونه‌ها بعد از از ساعت ده آماده می‌شوند و به همین دلیل این آمارها بر روی آمارهای روز فردا اضافه می‌شوند و باعث می شود که آمار روز بعد خیلی زیاد به نظر رسد.

متوسط روزانه آمار در حوزه کل دانشگاه حدود 200 مورد مثبت است.

هدف ما از ارائه آمار که به کاهش کرونا کمک کند، بازدارندگی آن است، وقتی که این آمارها کارکرد بازدارندگیشان را از دست می‌دهند فقط باعث اضطراب اجتماع می‌شود و به این خاطر آمار، اعلام نمی‌شود.

در حال حاضر دزفول در پیک کرونا قرار دارد و تا حدودی در حال رد کردن پیک هستیم. گذراندن پیک به معنی این است که فشار بر بیمارستان ما وارد نیست. در حال حاضر فشار بسیار زیادی به بیمارستان و کادر درمانی وارد می‌شود، ما زمانی می‌توانیم در دانشگاه علوم پزشکی دزفول راحت باشیم که ورودی بیمارستان، یک مقدار کاهش پیدا کند.

با حفظ تمرکز علمی می شود این شرایط را پشت سر گذاشت ولی همکاری مردم نیز لازم است، اگر بستری های ما به 100 یا 200 نفر افزایش پیدا کند قطعاً ‌نمیدانیم با شرایطی که پیش رو است چه سرنوشتی در انتظار حوزه بهداشت و درمان است و مجبور می شویم به بیمارستان‌های صحرایی روی بیاوریم.

بیماری در بین جوانان در حال گردش است. جوانان منتقل کننده بیماری به خانه و سالمندان هستند.

یکی دیگر از وظایفی که ما داریم وظیفه تشخیص است و شاخص تست دانشگاه علوم پزشکی دزفول، در حال حاضر یکی از بالاترین شاخص های تست کل کشور شده است.

اخبار مرتبط