پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

تخریب ۱۸ قطعه باغ ویلا و دیوار کشی غیر مجاز به میزان ۷۵۰۰۰ متر مربع در باغات شهرستان دزفول

به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و در راستای اجرای دستور مقام محترم قضایی در مناطق قمش ، مسیر بلوار شهید کمیلی فر (جاده خوشبختی) ومسیر جاده شمس آباد، جمعاً تعداد ۱۸ قطعه ساختمان باغ ویلا و دیوارکشی غیر مجاز واقع در شهرستان دزفول به مساحت ۷۵۰۰۰ مترمربع با حضور نماینده محترم دادستان و فرمانده محترم یگان حفاظت اراضی استان خوزستان، ماُمورین نیروی انتظامی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در روز چهارشنبه ۹۹.۴.۴ قلع و قمع گردید

اخبار مرتبط