پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

محل انتخاب شده برای ساخت زیپ لاین، بر روی آثار باستانی ضلع غربی رودخانه دز است که قرار بوده به زودی ثبت ملی شوند

دکتر سید نظام الدین امامی فر استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران در گفتگو با دزمهراب گفت:

 هیچ گونه مخالفتی از جانب متخصصین برای اصل ساخت زیپ لاین وجود ندارد. مخالفت ما برای نصب زیپ لاین، به خاطر محل نصب آن است.

کت ها یا کانال ناپیریشا که در کرانه غربی رودخانه هستند و قرار است زیپ لاین مشرف به کوی حافظ بر روی آنها قرار بگیرد، قرار است ثبت ملی شوند. مکان های بسیار مناسب و خوبی در رودخانه وجود دارد که توسط کارشناسان باید مکان‌یابی شود، چرا باید این نقطه برای ساخت زیپ لاین انتخاب شود؟

مشاورینی باید انتخاب شود که بررسی کنند و کمترین میزان آسیب و تخریب به آثار فرهنگی و همچنین حریم بستر رودخانه را در نظر داشته باشند و رعایت کنند.

مجوزهای اولیه زیپ لاین از سوی سازمان میراث فرهنگی به دلیل اینکه کرانه غربی از پل جدید تا کت های رعنا، ثبت ملی نشده اند، داده شده است.

تا آنجایی که ما اطلاع داریم سازمان آب مجوز را لغو کرده است ولی شهرداری همچنان درحال ساخت اتاقک زیپ لاین است و به کار خود ادامه می دهد.


ما 200 اثر ملی ثبت شده در دزفول داریم ولی هیچ گونه اثر جهانی نداریم! به دلیل اینکه پروتکل‌هایی وجود دارد برای زمانی که یک سازه به عنوان اثر جهانی ثبت بشود.

در بحث زیپ لاین بیش از ده نفر از متخصصین این حوزه را داریم که نظر می‌دهند و درباره اشتباه بودن محل زیپ لاین اتفاق نظر دارند. ما دلسوزانه تمایل داریم کمک کنیم و امیدوارم از کمک و نقد های ما به عنوان دخالت در کار شهرداری استنباط نشود.

اخبار مرتبط