پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

هیچ کدام از ادارات تابعه دزفول تعطیل نیست

تمامی ادارات ارائه دهنده خدمات برق زیر نظر مدیریت توزیع برق دزفول در نواحی پنجگانه اعم از شمال، جنوب شرق، شهرهای جنوبی و سردشت در حال انجام وظایف خود هستند.

محسن پیام فر مدیر توزیع برق دزفول در واکنش به خبر تعطیلی اداره برق شرق گفت: هیچ کدام از ادارات زیر مجموعه ما تعطیل نشده و همه در حال انجام وظیفه هستند که البته در خصوص اداره برق شرق لازم است عرض کنم ساختمانی که اداره برق شرق ما در آن مستقر شده در شهر سیاه منصور بوده و اجاره شده است که به دلیل اصرار مالک ساختمان در خصوص تخلیه محل، به دنبال تهیه مکان جدید هستیم اما به هیچ وجه تعطیل نشده و مردم عزیز در آن منطقه می‌توانند برای دریافت خدمات به این اداره مراجعه نمایند.

 پیام فر همچنین بدون مسئول بودن اداره برق و جنوب را رد کرده و اظهار داشت: اداره برق جنوب دزفول دارای مسئول بوده و آماده پاسخگویی به مطالبات مردمی است و مردم شریف شهرستان میتوانند مراجعات خود را در تمامی موارد از برق جنوب پیگیری نمایند

اخبار مرتبط