پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

آتش سوزی در موزه مردم شناسی دزفول

حمام کرناسیان دزفول در استان خوزستان، بنایی از دوره قاجاریه که به عنوان موزه مردم شناسی این شهرستان از آن استفاده می شود؛ صبح دوشنبه دچار آتش سوزی شد. به