پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

مطالبه گری کارکنان کاغذپارس هفت تپه

به گزارش دزمهراب کارکنان گروه صنایع کاغذ پارس هفت تپه در شمال خوزستان عمل به وعده های داده شده از سوی مسوولان را در خصوص پرداخت حقوق و سایر مطالبات