پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

امیر علی من و امیرعلی ها!

سکانس اول: دو سه روزی هست که خدای مهربانم یک هدیه آسمانی به این کمترین عطا کرده است. یک پسر دوست داشتنی… پسری که با آمدنش زندگی شیرینم شیرین تر