پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

معرفی کتاب / تاریخ مستطاب آمریکا

مولف: محمدصادق کوشکی کاریکاتوریست کتاب: مازیار بیژنی با همکاری: موسسه فرهنگی خاکریز ایمان و اندیشه ناشر کتاب : خیزش نو نگارش متن طنز را دکتر محمدصادق کوشکی و طراحی کاریکاتورها